Product Logo

 

WoundManagerTM je računalni program za analizu kronične rane i praćenje tijeka cijeljenja.

WoundManagerTM Vam omogućuje:  

Kako Vam WoundManagerTM može pomoći?

Za više informacija pogledajte ostale sekcije.

U sekciji Preuzimanja možete preuzeti potpuno funkcionalnu probnu verziju i detaljne upute za rad s programom.